Naslovna

Novosti

Publikacije

O Kompaniji

GlobeCore је једно од водећих светских произвођача у области машиноградње.        Оррема  коју ми производимо под трговачком марком GlobeCore користи се за израду битуменских емулзија, регенерацију и пречишћавање трансформаторских уља, мешање горива, израду биодизела, емулговање практично свих типова производа.         
Производни капацитети лоцирани су у Источној Европи. Наша постројења успешно се користе у више од седамдесет замаља света. Дилерска мрежа предузећа формирана је тако да реализација опреме буде повољна како за произвођача, тако и за купца.                        
На данашњи дан GlobeCore је крупно многопрофилно предузеће. Преко 260 стручњака усклађено испуњавају своје послове: од сечења метала до склапања и пуног комплетирања постројења. Техничка опремљеност нашег предузећа    одговара међународним стандардима: плазмено роботизовано сечење, аутоматизовани апарат за заваривање и савремене машине-алатљике са одговарајућим софтверима.
Инжењерско-технички персонал предузећа систематски разрађује нова постројења и осавремењује постојећа. Сваке године GlobeCore произведе стотине јединица опреме, која пролази обавезно тестирање на пробним столовима предузећа. Стотине наших клијената коментарима и писмима захвалности потврђују да ми радимо у правилном смеру. За дуго време постојања предузећа ми смо успоставили мноштво контаката и створили огромну базу сталних клијената. Ми не желимо да се зауставимо на постигнутом. Globe Core је отворен за нове потенцијалне клијенте и позива их да посете нашу производњу.                       

 

обновлено: Август 17, 2017 автором: globecore