Моdifikovani bitumen i njegove vrste

U ovom članku nećemo govoriti samo o osnovnim vrstama modifikovanog bitumena, već ćemo da ukažemo i na njegove bitne odlike, na koje se obavezno mora obratiti pažnja prilikom korišćenja ovakvih građevinskih materijala.

Odmah treba istaći da je proces modifikacije bitumena postupak koji ima za cilj da se poboljšaju svojstva bitumena na račun dodavanja specijalnih aditiva u bitumen. Ubacivanje odgovarajućeg polimera i dobijanje modifikovanog bitumena omogućava da se bitumenu poboljšaju svojstva, među koje spadaju: povećana stabilnost na povišenim temperaturama ili otpornost na niske temperature, veća otpornost na opterećenja, bolja elastičnost, dugotrajnost i tako dalje. Kao osnovni polimerni modifikatori bitumena aktivno se koriste (uključujući i u proizvodnji različitih građevinskih materijala) takvi aditivi kao što su APP, odnosno ataktički polipropilen, odnosno, drugim rečima, dobija se APP- modifikovani bitumen, pri čemu, ponekad, skupa sa izotaktičkim polipropilenom, kao i SBS, odnosno, polimer stirol-butadien-stirol – to je SBS- modifikovani bitumen.

Po pravilu se materijali od modifikovanog bitumena nazivaju polimerno-bitumenski, a u nekim slučajevima, posebno u prevedenim materijalima, može da se susretne i termin – gumenasti bitumeni, odnosno to su materijali na bazi bitumena koji se modifikuje pomoću SBS polimera, ili plasto-bitumeni, odnosno APP- modifikovani bitumen.

уВБ-2-2Materijali u kojima je upotrebljen stirol-butadien-stirol, kao i oni u kojima je upotrebljen ataktički polipropilen, imaju i jake i slabe strane. Prilikom razmatranja materijala sa istom osnovom, ali sa različitim modifikatorima, mogu da se izdvoje najrazličitije osobenosti, o kojima ćemo u nastavku nešo reći. Na primer, APP materijali se odlikuju visokom stabilnošću na ultravioletno zračenje, kao i hemijskom otpornošću na baze i kiseline, povećanom termičkom otpornošću na bazi SBS materijala, kao i izuzetno dobrom adhezijom na staklo i metale. Sve to je od bitnog uticaja na oblasti primene APP modifikovanog bitumena. Sa druge strane, SBS materijali odlikuju se svojom otpornošću na niske temperature, odličnom elstičnošću, a osim toga, prilično lako prate konfiguraciju površine na koju se nanose. Zbog slabije toplotne stabilnosti SBS modifikovani bitumen može da izazove određene probleme kod nanošenja. Upravo iz tog razloga ovakve radove treba izvoditi posebno pažljivo i promišljeno. Osim toga, ne možemo a da ne kažemo nešto o karakterističnim odlikama pojedinih modifikovanih bitumena, s obzirom da se njihova svojstva mogu značajno promeniti u zavisnosti od koncentracije modifikatora.

Po pravilu, dodaci SBS iznose oko 3-6 masena procenta. Potrebna količina ovog materijala zavisi od disperzionog stanja materije. Tako, na primer, ako se polimer stirol-butadien-stirol ubacuje u obliku fine disperzije, onda se njegova potrošnja, kao i koncentracija, smanjuje, a ako se isti ubacuje u obliku krupnije disperzije, onda je situacija obrnuta, odn. za dobijanje visoko kvalitetnog modifikovanog bitumena, koncentraciju modifikatora treba malo povećati. Skupa sa tim, kod zagrevanja modifikovanog bitumena, koji je poboljšan sa SBS, često se uočavaju tendencije razdvajanja faza polimera i bitumena, odnosno, takav modifikovani bitumen je relativno nestabilan kod čuvanja. Sve se ovo obavezno mora uzeti u obzir prilikom korišćenja bilo koje vrste modifikovanog bitumena.

 

обновлено: Май 6, 2016 автором: globecore