All posts by globecore

Osobenosti modifikovanog bitumena za dobijanje krovnih prajmera

Za izradu krovnih osnova koriste se materijali koji na svojoj površini mogu da imaju pore i koji ne mogu da obezbede dovoljnu adheziju sa krovnim pokrivačem. Ako se mini otvori ne zatvore blagovremeno, u njih će se uvući voda. To je nepoželjno pošto se kod promene temperatura i naknadnog smrzavanja/topljenja na površini osnove stvaraju pukotine, a sam krovni pokrivač se razara.

Da bi se eliminisao kobni uticaj poroznosti i povećala čvrstoća prianjanja osnove krova sa krovnim pokrivačem, obe površine se obrađuju tečnim osnovnim slojem (prajmerom) na bazi bitumena.

Prajmer predstavlja koncentrovanu disperziju naftnih bitumena koji se odlikuju temperaturom omekšavanja koja nije manja od 80 ºС i specijalno odabranih rastvarača.

Prilikom upotrebe bitumena za stvaranje filmskog premaza neophodno je uzeti u obzir oblasti primene materijala za dobijanje boja i lakova, pošto je vodonepropusnost veziva znatno niža nego kod kaučuka i drugih plastičnih masa. Osim toga, bitumen ima dobra antikoroziona svojstva i visoke dielektrične pokazatelje. Sirovinska baza za proizvodnju bitumena je, praktično, neiscrpna, što nam daje za pravo da dajemo optimističke prognoze u pogledu prelaska nekih boja i lakova na bitumensku osnovu.

Pri tome se nemodifikovani bitumen u sastavu premaza mora zameniti, pošto ne odgovara postojećim standardima.

Uvođenje modifikatora omogućava izradu bitumenskih materijala za proizvodnju boja i lakova na novom nivou: dobija se mogućnost nanošenja istih na metalne površine, u cilju prekrivanja rđe. Tom prilikom se ne mora obavljati skupocena procedura čišćenja površine postupkom peskarenja.

Rđa u ovom slučaju istupa u ulozi komodifikatora koji ne da pogoršava, već, naprotiv, poboljšava eksploatacione karakteristike bitumenskih premaza.

Upotreba modifikatora omogućava poboljšanje kvaliteta dobijenih osnovnih premaza i povećanje njihovih adheziono-mehaničkih svojstava. Prajmeri povećavaju rok eksploatacije betona na račun maksimalnog prodiranja u površinu prilikom nanošenja i kasnijeg uklanjanja svih nepovezanih čestica.

 

Коmpanija GlobeCore prezentovala svoju opremu u Bugarskoj

Od 18. dо 24. оktobra 2015. godine, za predstavnike graditelja puteva i druge zainteresovane organizacije u Bugarskoj, održana je prezentacija opreme kompanije GlobeCore.

Ove manifestacije održane su u Sofiji, Plovdivu, Ruse, Bosilegradu i drugim većim gradovima. Saradnici kompanije GlobeCore prezentovali su kako materijale o samoj kompaniji, tako i one o opremi koju proizvodi: o postrojenjima za proizvodnju bitumenske emulzije (tip UVB-1), o postrojenjima za modifikaciju bitumena polimerima (tip UVB-2), kao i o laboratorisjkim uređajima.

Zainteresovanost predstavnika Bugarskih kompanija za opremu firme GlobeCore nije slučajna. Kao prvo, potražnja bitumenskih emulzija i modifikovanog bitumena u ovoj zemlji stalno je u porastu. Kao drugo, od 2009. godine u Varni uspešno posluje fabrika za proizvodnju modifikovanog bitumena, koja u svojoj proizvodnji koristi opremu naše kompanije.

Na prezentacijama su prisustvovala ne samo stručna tehnička lica, već i rukovodioci organizacija za gradnju puteva. Po završetku zvaničnog dela prezentacija, svi učesnici su mogli da dobiju iscrpne odgovore na postavljena pitanja tehničkog karaktera od inženjera-konstruktora kompanije GlobeCore.

Naša kompanija se zahvaljuje bugarskim kolegama za ispoljeni interes i topao prijem, i očekuje dalju uspešnu saradnju.

 

 

Иновације у изградњи путева – у чему је предност примене битуменске емулзије

 

Приликом изградње путева све чешће се користи битуменска емулзија која се примењује уместо битумена. Овај везивни материјал пронађен је у САД и током пола века успешно се користи у читавом свету као једна од компоненти материјала за градњу путева.

Битуменска емулзија служи као везивни материјал за подслој код изградње путева. Физичке карактеристике битуменске емулзије су такве да материјал не захтева јако загревање пре употребе и исти се расподељује по читавој површини туцаника у равномернијем слоју од обичног битумена. Цена битуменске емулзије директно зависи од цене сировина.

Tandem vibration roller compactor working on asphalt pavement

Код изградње путева битуменска емулзија се користи такође и за формирање асфалтног покривача у условима повећане влажности и смањене температуре, за поправке рупа на путном застору на бази савремене технологије импрегнације, хладног третирања код радова на обнови путева, код површинске дораде исхабаних слојева пута и т.д. Битуменска емулзија је погодна за употребу код израде вишеслојних путних застора. Обрада помоћу ове везивне материје служи за површинско и структурно обнављање слојева, спречавање превременог уништавања магистралних путева, за заштиту од деловања воде, за побољшање приањања пнеуматика на путни застор и за повећање показатеља отпорности на хабање.

Као резултат примене битуменске емулзије путни застор добија одличне квалитетне карактеристике, такве као што су отпорност на смицање и повећан век експлоатације.

У састав битуменске емулзије обавезно улази битумен и вода у односу 50 и 40%. Од осталих компоненти могу се издвојити око 3-5% смеше секундарног производа прераде памуковог уља са секундарним катраном, 1% натријум или калијум хидроксида или други емулгатори.

Припрема битуменске емулзије дели се на битуменску и водену фазу.                               Битуменска фаза представља смешу битумена са различитим додацима (адитиви, разређивачи и др.). Водену фазу чине емулгатори који се додају у припремљену воду за прављење емулзије. Ова фаза обухвата припрему емулгатора од дела смеше масне масе у виду секундарног производа прераде уља памука и секундарног катрана, у процесу њиховог мешања са загрејаним раствором натријум или калијум хидроксида у води, до потпуног растварања овакве смеше.

Као резултат тога, две компоненте се помоћу специјалних дозатора убацују у засебан уређај за умешавање, који је снабдевен колоидним млином са око 6 хиљада обртаја у минути. Битумен се уситњава на честице микронских размера које доспевају у мехуриће емулзионе воде и који се налазе у лебдећем стању. Овако добијени производ умешавања назива се битуменска емулзија.

У главне предности њене примене спада уштеда ресурса и енергије. Укупни трошкови радова смањују се захваљујући повећаном веку експлоатације битуменске емулзије у временским условима од пролећа до позне јесени. Поред тога, технологија примене битуменске емулзије за стварање путног застора је еколошки чиста, нема емисије растварача у атмосферу, као ни опасности од експлозије за време обраде и превоза битуменског раствора.

Битуменска емулзија побољшава еластичност, јачину, адхезивне карактеристике површинског слоја аутомобилских путева, смањује осетљивост на температурне промене и представља квалитетан производ савремене хемијске индустрије.

 

Laboratorijska oprema za dobijanje modifikovanog bitumena

Моdifikovani bitumeni počeli su da se pojavljuju još 60-tih godina prošloga veka. Njihovu pojavu omogućio je skraćeni rok upotrebe gornjih slojeva putnih zastora usled povećanih osovinskih opterećenja transportnih sredstava i intenziteta saobraćaja. Tradicionalni asfaltobetoni nisu više mogli da zadovolje potrebnu dugovečnost primene putnih zastora. Pošto se njihov kvalitet uglavnom određuje karakteristikama bitumenskih veziva, izveden je zaključak o svrsishodnosti zamene običnih bitumena bitumenima modifikovanim sa polimerima.

U prvoj fazi su se obavljala ispitivanja efikasnosti primene različitih polimera, kao i traženje najboljih tehnologija za njihovo usklađivanje sa bitumenom uz pomoć laboratorijskih uređaja. Vremenom su dobijeni rezultati bili sistematizovani, ali naučna istraživanja u oblasti modifikovanog bitumena ne prestaju ni danas.

УВБ-2-ЛКоmpanija GlobeCore nudi istraživačkim laboratorijama, naučnim institutima, kao i industrijskim preduzećima, koja su specijalizovana za proizvodnju asfaltnobetonskih smeša, gradnju i popravke puteva, mostova i nadvožnjaka, laboratorijske uređaje tipa UMB-L. Ovi uređaji namenjeni su za izradu receptura za modifikovane bitumene i za obavljanje različitih eksperimenata.

Uređaj radi na principu protočnog mešanja uz istovremeno dispergovanje bitumena i polimera, što se obezbeđuje na račun upotrebe koloidnog mlina.

Prednosti laboratorijskih uređaja tipa UMB-L trgovačke marke GlobeCore su:

– mogućnost izvođenja eksperimenata neposredno na mestu proizvodnje;

– dobijanje oglednih uzoraka modifikovanog bitumena sa kapacitetom do 12 litara u jednom radnom ciklusu;

– dobijanje uzoraka modifikovanog bitumena za laboratorijsku analizu bez većih utrošaka polaznih materijala (bitumena, polimera, adhezionih dodataka, plastifikatora i t.d.);

– mogućnost dodavanja tečnih komponenti u procesu izrade modifikovanog bitumena;

– оperativno optimiranje tehnološkog procesa izrade modifikovanog bitumena kod određivanja neophodne količine dodataka potrebnih za modifikaciju;

– mogućnost isporučivanja kako pojedinačnih uređaja, tako i u kompletu sa postrojenjima namenjenim za dobijanje modifikovanih bitumena u industrijskim obimima;

– mogućnost dobijanja saveta od visoko kvalifikovanih stručnjaka kako u fazi izbora, tako i u fazi korišćenja opreme;

– udobnost u korišćenju.

 

Laboratorijska oprema za proizvodnju bitumenske emulzije

U opštem slučaju laboratorijska oprema omogućava modeliranje u malim razmerama procesa koji se odvijaju u realnom svetu. Upravo na takvoj opremi je 20-tih godina prošloga veka prvi put bio dobijen takav material, kao što je bitumenska emulzija.

Većina postupaka za njenu proizvodnju zasnovana je na emulgovanju bitumena u vodi, što se u laboratorijskim uslovima može realizovati uz pomoć:

– mešalice sa lopaticama;

– ultrazvukа;

– koloidnog mlina;

– kombinovanim postupkom.

УВБ-1ЛКоmpanija GlobeCore nudi laboratorijama, naučno-istraživačkim institutima i industrijskim preduzećima, koja su specijalizovana za proizvodnju bitumenskih materijala, laboratorijski uređaj tipa UVB-1L, namenjen za:

– izradu i testiranje receptura za bitumenske emulzije;

– izradu laboratorijskih uzoraka (partija) bitumenskih emulzija.

Princip rada takvih uređaja zasniva se na uribavanju čestica bitumena između rotora i statora koloidnog mlina u zazoru veličine 0,5 mm i stvaranju, na granici razdvajanja vodene i bitumenske faze, sloja površinski aktivne materije. Primena koloidnog mlina omogućava da se dobije visoko stabilni proizvod, što nije uvek moguće u slučaju upotrebe običnih mešalica sa lopaticama (ne ostvaruje se potrebno usitnjavanje bitumena) i ultrazvučnih vibracija (potrebno je prethodno fino usitnjavanje bitumena).

Prednosti laboratorijskih uređaja tipa UVB-1L trgovačke marke GlobeCore su:

– kontrola kvaliteta dobijenih uzoraka bez većih utrošaka polaznih materijala (bitumena, vode, emulgatora i dr.);

– testiranje svake recepture bitumenske emulzije;

– proizvodnja oglednih uzoraka katjonskih i anjonskih bitumenskih emulzija sa maksimalnim kapacitetom do 20 litara/minut;

– ispitivanje karakteristika materijala kod ubacivanja u njega različitih dodataka za modifikaciju;

– mogućnost isporučivanja kako pojedinačnih uređaja, tako i u kompletu sa bitumensko-emulzionim postrojenjima namenjenim za dobijanje proizvoda u industrijskim razmerama;

– rad u poluautomatskom režimu;

– оprema može biti posebno korisna proizvođačima bitumenskih emulzija koji izrađuju recepture u skladu sa lokalnim zahtevima;

– mogućnost dobijanja saveta od visoko kvalifikovanih stručnjaka kako u fazi izbora, tako i u fazi korišćenja opreme;

– udobnost u korišćenju.

 

U Tanzaniji je počela da radi prva fabrika za proizvodnju bitumenskih emulzija.

Dana 4. oktobra u Dar-el-Salamu (Tanzanija) obavljeno je svečano otvaranje prve fabrike za proizvodnju bitumenskih emulzija, u čijem se sastavu nalazi komplet opreme kompanije GlobeCore.

O važnosti ovog događaja govori i činjenica da je u njemu lično učestvovao i zamenik ministra za gradnju seoskih i gradskih puteva Ministarstva rada Republike Tanzanije Hassan Matimbe (na slici– u centru). Skupa sa njim svečanu traku su kod otvaranja presekli predstavnici kompanije-domaćina: izvršni direktor Gratian Nshekanabo i generalni direktor Prashant Patel.

фото5Od nove proizvodnje u Tanzaniji mnogo se očekuje. Gratian Nshekanabo je, između ostalog, istakao: „Ponosimo se time što je prva fabrika za proizvodnju binumenskih emulzija izgrađena po najboljim svetskim standardima i na bazi najnovije tehnologije. Shodno tome, i bitumenska emulzija koja se proizvodi na takvim postrojenjima, u potpunosti odgovara međunarodnim i regionalnim standardima.

Primena „hladnih tehnologija“ omogućiće da se u potpunosti promene naši pristupi gradnji i održavanju puteva.

Mister Hassan Matimbe je rekao da je otvaranje bitumensko-emulzione fabrike prvi korak u pravom smeru, koji je logičan nastavak kursa Vlade Tanzanije na njenoj industrijalizaciji. Pored toga, puštanjem u rad takve fabrike, smanjiće se uvoz bitumenskih materijala.

Treba istaći da je otvaranju ovako važne proizvodnje prethodila dugotrajna analiza i izbor najbolje svetske opreme. Napominjemo da su gospoda Nshekanabo i Patel lično posetili proizvodnju kompanije GlobeCore u Ukrajini. Nakon te posete usledio je izbor u korist naše kompanije.

 

U Vijetnamu je pušteno u rad i uspešno radi postrojenje UVB-2.

Dana 8. maja završeni su radovi na puštanju opreme u rad i njenom optimiranju u Vijetnamu. U jednu građevinsku organizaciju u ovoj zemlji bila je isporučena oprema tipa UVB-2 (kapaciteta 22 m³/čas) za modifikaciju bitumena polimerima.

Фото3Modifikovani bitumen, dobijen na postrojenjima UVB pod trgovačkom markom GlobeCore, koristi se u gradnji i remontu autoputeva, mostova i nadvožnjaka /vijadukta/.

Postrojenja ovog tipa veoma su tražena od preduzeća koja se bave popravkama puteva i izradom asfaltnih putnih zastora, hidroizolacijom zgrada i postavljanjem mekih krovova.

GlobeCore je prezentovao svoju opremu u Srbiji i Makedoniji

Pošetkom decembra 2014. godine predstavnici kompanije GlobeCore bili su u radnoj poseti u Beogradu, Skoplju i u niz drugih gradova u Srbiji i Makedoniji.

фотоNa pozive kompanija koje su nas pozvale, menadžer naše kompanije Antonina Sohanj je prezentovala opremu za proizvodnju bitumenskih emulzija i modifikovanih bitumena.

Kao slušaoci prezentaciji su prisustvovali saradnici preduzeća koja se bave gradnjom i popravkom i održavanjem puteva, kao i proizvodnjom materijala za gradnju puteva. Tokom prezentacije osim opreme za bitumensku emulziju, koju proizvodi kompanija GlobeCore, razmatrana su i pitanja osobenosti njene primene u uslovima Srbije i Makedonije, kao i mogućnost integracije sa već postojećom tehnološkom opremom.

Na osnovu rezultata ovih poseta slobodno možemo istaći da je oprema GlobeCore u mogućnosti da kvalitetno rešava zadatke koji stoje pred graditeljima puteva u Srbiji i Makedoniji.

Моdifikovani bitumen i njegove vrste

U ovom članku nećemo govoriti samo o osnovnim vrstama modifikovanog bitumena, već ćemo da ukažemo i na njegove bitne odlike, na koje se obavezno mora obratiti pažnja prilikom korišćenja ovakvih građevinskih materijala.

Odmah treba istaći da je proces modifikacije bitumena postupak koji ima za cilj da se poboljšaju svojstva bitumena na račun dodavanja specijalnih aditiva u bitumen. Ubacivanje odgovarajućeg polimera i dobijanje modifikovanog bitumena omogućava da se bitumenu poboljšaju svojstva, među koje spadaju: povećana stabilnost na povišenim temperaturama ili otpornost na niske temperature, veća otpornost na opterećenja, bolja elastičnost, dugotrajnost i tako dalje. Kao osnovni polimerni modifikatori bitumena aktivno se koriste (uključujući i u proizvodnji različitih građevinskih materijala) takvi aditivi kao što su APP, odnosno ataktički polipropilen, odnosno, drugim rečima, dobija se APP- modifikovani bitumen, pri čemu, ponekad, skupa sa izotaktičkim polipropilenom, kao i SBS, odnosno, polimer stirol-butadien-stirol – to je SBS- modifikovani bitumen.

Po pravilu se materijali od modifikovanog bitumena nazivaju polimerno-bitumenski, a u nekim slučajevima, posebno u prevedenim materijalima, može da se susretne i termin – gumenasti bitumeni, odnosno to su materijali na bazi bitumena koji se modifikuje pomoću SBS polimera, ili plasto-bitumeni, odnosno APP- modifikovani bitumen.

уВБ-2-2Materijali u kojima je upotrebljen stirol-butadien-stirol, kao i oni u kojima je upotrebljen ataktički polipropilen, imaju i jake i slabe strane. Prilikom razmatranja materijala sa istom osnovom, ali sa različitim modifikatorima, mogu da se izdvoje najrazličitije osobenosti, o kojima ćemo u nastavku nešo reći. Na primer, APP materijali se odlikuju visokom stabilnošću na ultravioletno zračenje, kao i hemijskom otpornošću na baze i kiseline, povećanom termičkom otpornošću na bazi SBS materijala, kao i izuzetno dobrom adhezijom na staklo i metale. Sve to je od bitnog uticaja na oblasti primene APP modifikovanog bitumena. Sa druge strane, SBS materijali odlikuju se svojom otpornošću na niske temperature, odličnom elstičnošću, a osim toga, prilično lako prate konfiguraciju površine na koju se nanose. Zbog slabije toplotne stabilnosti SBS modifikovani bitumen može da izazove određene probleme kod nanošenja. Upravo iz tog razloga ovakve radove treba izvoditi posebno pažljivo i promišljeno. Osim toga, ne možemo a da ne kažemo nešto o karakterističnim odlikama pojedinih modifikovanih bitumena, s obzirom da se njihova svojstva mogu značajno promeniti u zavisnosti od koncentracije modifikatora.

Po pravilu, dodaci SBS iznose oko 3-6 masena procenta. Potrebna količina ovog materijala zavisi od disperzionog stanja materije. Tako, na primer, ako se polimer stirol-butadien-stirol ubacuje u obliku fine disperzije, onda se njegova potrošnja, kao i koncentracija, smanjuje, a ako se isti ubacuje u obliku krupnije disperzije, onda je situacija obrnuta, odn. za dobijanje visoko kvalitetnog modifikovanog bitumena, koncentraciju modifikatora treba malo povećati. Skupa sa tim, kod zagrevanja modifikovanog bitumena, koji je poboljšan sa SBS, često se uočavaju tendencije razdvajanja faza polimera i bitumena, odnosno, takav modifikovani bitumen je relativno nestabilan kod čuvanja. Sve se ovo obavezno mora uzeti u obzir prilikom korišćenja bilo koje vrste modifikovanog bitumena.

 

Bitumenska emulzija: osnovne informacije

Da li znate šta je to bitumenska emulzija? Za čega se ona koristi, u kakvim uslovima se proizvodi. Sve ovo, kao i mnogo toga razmotrićemo u ovom iscrpnom materijalu.

U celini gledano, na upotrebi emulzije zasniva se proizvodnja najrazličitijih predmeta koji nas okružuju. U neku ruku, čak su i mleko ili krema za obuću, neka vrsta emulzije. Ako govorimo o bitumenskim emulzijama, možemo reći da je to svojevrsni sistem „ulje u vodi“, u kojem su čestice bitumena predstavljene u vodenoj fazi, kao izdvojeni elementi. I da se bitumen ne bi slepljivao u takvom medijumu, da ne bi obrazovao konglomerate, efikasno se koriste razlličiti dodaci, koji se nazivaju emulgatori.

Ne možemo a da ne napomenemo da bitumenska emulzija omogućava uštede u resursima, ona je pogodna za prevoz i skladištenje. Isto tako, od ne male važnosti je i to što bitumenska emulzija predstavlja ekološki čisti proizvod, a tehnologije koje su zasnovane na korišćenju takvih emulzija, odlikuju se ekonomičnošću i relativnom dostupnošću. Još jedna bitna odlika se sastoji u tome što se bitumenska emulzija odlično meša sa lateksom.

УВБ-1 фото

Po pravilu, stručnjaci koji rade sa bitumenskim emulzijama, na ovaj ili onaj način susreću se sa različitim markama bitumena. Kao rezultat toga, bitumenske emulzije se mogu značajno razlikovati po svojstvima i mogućnostima upotrebe. Ne smemo da zaboravimo i rastvarače koji se u manjim količinama dodaju u smešu, pri čemu treba voditi računa da ne dođe kako do preteranog rastvaranja, tako ni do taloženja sastojaka smeše. Takođe se mora istaći da se rastvarač koristi kao agens koji smanjuje stepen viskoziteta bitumena. U takvom slučaju bitumen će se bolje ponašati na nižim temperaturama.

Kada započinjemo razgovor o vodi i bitumenskoj emulziji, ne smemo a da ne obratimo pažnju na to da katjonske emulzije u poređenju sa anjonskim analozima nisu toliko osetljive na količinu vode koja se ubacuje u sastav. Anjonske emulzije, nasuprot, prilično aktivno i intenzivno reaguju na tečnost, a zapravo na sadržaj velike količine mineralnih primesa u vodi. Kada se govori o kiselinama, onda se prvenstveno koristi sirćetna kiselina, ali mnoge kompanije postepeno odustaju od primene ove kiseline u proizvodnji bitumenskih emulzija, s obzirom da ona pospešuje koroziju koloidnih mlinova. Ponekad se umesto sirćetne kiseline može koristiti fosforna kiselina.

Kao katalizator, koji omogućava da se dobije bitumenska emulzija, najčešće se koristi kalcijum hlorid. Uz pomoć takvog dodatka moguće je povećati viskozitet i stabilnost emulzije. Takođe se veoma aktivno koriste različiti polimerni aditivi u cilju modifikovanja polaznog bitumena. Takvi aditivi u još većem stepenu omogućavaju da se poveća viskozitet bitumena. Osim toga, u vodenu fazu se ponekad dodaju specijalni lateksni aditivi.

Kada se govori o bitnim svojstva bitumenskih emulzija, mora se nešto reći i o taloženju, koalescenciji i flokulaciji. Taloženje ili sedimentacija predstavlja proces obrnutog kretanja bitumena u emulziji. Proces flokulacije povezan je sa objedinjavanjem čestica bitumena u konglomerate. Ova pojava se može lako izbeći najobičnijim mešanjem bitumenske emulzije, što dovodi do delimičnog obnavljanja njenih svojstava. Koalescencija je proces objedinjavanja manjih čestica bitumena uz formiranje krupnijih čestica. Ovaj proces se, po pravilu, odigrava u momentu raspadanja emulzije.

Kada govorimo o tome kako se bitumenska emulzija proizvodi, onda je prvo, na čemu moramo da se zaustavimo – koloidni mlin. On propušta zagrejani bitumen i vodenu fazu, i u njemu se bitumen razbija na mnoštvo sitnih čestica. Koloidni mlinovi predstavljaju glavni alat u proizvodnji bitumenskih emulzija, a od kvaliteta ove opreme umnogome zavisi kvalitet krajnjeg proizvoda.