Laboratorijska oprema za dobijanje modifikovanog bitumena

Моdifikovani bitumeni počeli su da se pojavljuju još 60-tih godina prošloga veka. Njihovu pojavu omogućio je skraćeni rok upotrebe gornjih slojeva putnih zastora usled povećanih osovinskih opterećenja transportnih sredstava i intenziteta saobraćaja. Tradicionalni asfaltobetoni nisu više mogli da zadovolje potrebnu dugovečnost primene putnih zastora. Pošto se njihov kvalitet uglavnom određuje karakteristikama bitumenskih veziva, izveden je zaključak o svrsishodnosti zamene običnih bitumena bitumenima modifikovanim sa polimerima.

U prvoj fazi su se obavljala ispitivanja efikasnosti primene različitih polimera, kao i traženje najboljih tehnologija za njihovo usklađivanje sa bitumenom uz pomoć laboratorijskih uređaja. Vremenom su dobijeni rezultati bili sistematizovani, ali naučna istraživanja u oblasti modifikovanog bitumena ne prestaju ni danas.

УВБ-2-ЛКоmpanija GlobeCore nudi istraživačkim laboratorijama, naučnim institutima, kao i industrijskim preduzećima, koja su specijalizovana za proizvodnju asfaltnobetonskih smeša, gradnju i popravke puteva, mostova i nadvožnjaka, laboratorijske uređaje tipa UMB-L. Ovi uređaji namenjeni su za izradu receptura za modifikovane bitumene i za obavljanje različitih eksperimenata.

Uređaj radi na principu protočnog mešanja uz istovremeno dispergovanje bitumena i polimera, što se obezbeđuje na račun upotrebe koloidnog mlina.

Prednosti laboratorijskih uređaja tipa UMB-L trgovačke marke GlobeCore su:

– mogućnost izvođenja eksperimenata neposredno na mestu proizvodnje;

– dobijanje oglednih uzoraka modifikovanog bitumena sa kapacitetom do 12 litara u jednom radnom ciklusu;

– dobijanje uzoraka modifikovanog bitumena za laboratorijsku analizu bez većih utrošaka polaznih materijala (bitumena, polimera, adhezionih dodataka, plastifikatora i t.d.);

– mogućnost dodavanja tečnih komponenti u procesu izrade modifikovanog bitumena;

– оperativno optimiranje tehnološkog procesa izrade modifikovanog bitumena kod određivanja neophodne količine dodataka potrebnih za modifikaciju;

– mogućnost isporučivanja kako pojedinačnih uređaja, tako i u kompletu sa postrojenjima namenjenim za dobijanje modifikovanih bitumena u industrijskim obimima;

– mogućnost dobijanja saveta od visoko kvalifikovanih stručnjaka kako u fazi izbora, tako i u fazi korišćenja opreme;

– udobnost u korišćenju.

 

обновлено: Август 26, 2015 автором: globecore