Laboratorijska oprema za proizvodnju bitumenske emulzije

U opštem slučaju laboratorijska oprema omogućava modeliranje u malim razmerama procesa koji se odvijaju u realnom svetu. Upravo na takvoj opremi je 20-tih godina prošloga veka prvi put bio dobijen takav material, kao što je bitumenska emulzija.

Većina postupaka za njenu proizvodnju zasnovana je na emulgovanju bitumena u vodi, što se u laboratorijskim uslovima može realizovati uz pomoć:

– mešalice sa lopaticama;

– ultrazvukа;

– koloidnog mlina;

– kombinovanim postupkom.

УВБ-1ЛКоmpanija GlobeCore nudi laboratorijama, naučno-istraživačkim institutima i industrijskim preduzećima, koja su specijalizovana za proizvodnju bitumenskih materijala, laboratorijski uređaj tipa UVB-1L, namenjen za:

– izradu i testiranje receptura za bitumenske emulzije;

– izradu laboratorijskih uzoraka (partija) bitumenskih emulzija.

Princip rada takvih uređaja zasniva se na uribavanju čestica bitumena između rotora i statora koloidnog mlina u zazoru veličine 0,5 mm i stvaranju, na granici razdvajanja vodene i bitumenske faze, sloja površinski aktivne materije. Primena koloidnog mlina omogućava da se dobije visoko stabilni proizvod, što nije uvek moguće u slučaju upotrebe običnih mešalica sa lopaticama (ne ostvaruje se potrebno usitnjavanje bitumena) i ultrazvučnih vibracija (potrebno je prethodno fino usitnjavanje bitumena).

Prednosti laboratorijskih uređaja tipa UVB-1L trgovačke marke GlobeCore su:

– kontrola kvaliteta dobijenih uzoraka bez većih utrošaka polaznih materijala (bitumena, vode, emulgatora i dr.);

– testiranje svake recepture bitumenske emulzije;

– proizvodnja oglednih uzoraka katjonskih i anjonskih bitumenskih emulzija sa maksimalnim kapacitetom do 20 litara/minut;

– ispitivanje karakteristika materijala kod ubacivanja u njega različitih dodataka za modifikaciju;

– mogućnost isporučivanja kako pojedinačnih uređaja, tako i u kompletu sa bitumensko-emulzionim postrojenjima namenjenim za dobijanje proizvoda u industrijskim razmerama;

– rad u poluautomatskom režimu;

– оprema može biti posebno korisna proizvođačima bitumenskih emulzija koji izrađuju recepture u skladu sa lokalnim zahtevima;

– mogućnost dobijanja saveta od visoko kvalifikovanih stručnjaka kako u fazi izbora, tako i u fazi korišćenja opreme;

– udobnost u korišćenju.

 

обновлено: Август 26, 2015 автором: globecore