Laboratorijski uređaji

УВБ-1Л

Laboratorijski uređaj za pripremu modikovanog bitumena UVB-2-L

Laboratorijski uređaj za modifikaciju bitumena je dizajniran za pripremu modifikovanog bitumena u malim količinama (ne više od 10 litara u toku jednog radnog ciklusa).

Za pripremu modifikovanog bitumena koristi se načelo stalnog mešanja uz istovremenu disperziju bitumena i polimera (uz korištenje mlina). Dizajn uređaja takođe predviđa mogućnost dodavanja tekućine u procesu izrade modifikovanog bitumena.

УМБ лаб 2 пнг

Laboratorijski uređaj za pripremu bitumenskih emulzija UVB-1-L

Laboratorijski bitumenski uređaj je predviđen:
• za izradu malih serija bitumenskih emulzija;
• za razradu recepata vodeno-bitumenske emulzije, u zavisnosti od
sastava komponenti emulzije, kao i od oblasti primene emulzije.
Ovaj uređaj može biti isporućen zajedno s ureajem za pripremu bitumenskih emulzija UVB-1,ali i kao samostalni proizvod.
 
   
обновлено: Июнь 9, 2016 автором: globecore