Laboratorijski uređaj za pripremu modifikovanog bitumena UVB-2-L

Laboratorijski uređaj za modifikaciju bitumena je dizajniran za pripremu modifikovanog bitumena u malim količinama (ne više od 10 litara u toku jednog radnog ciklusa).

Za pripremu modifikovanog bitumena koristi se načelo stalnog mešanja uz istovremenu disperziju bitumena i polimera (uz korištenje mlina). Dizajn uređaja takođe predviđa mogućnost dodavanja tekućine u procesu izrade modifikovanog bitumena.

Uređaj se može primenjivati na postrojenjima petrohemijsko-prerađivačke industrije za postavljanje tehnološkog postupka pripreme modifikovanog bitumena pri određivanju potrebne količine ulaznih aditiva, korištenjem dela pripremljenog bitumena kao uzorka za laboratorijsku analizu.

Laboratorijski uređaj za pripremu modifikovanog bitumena UVB 2 L

Tehničke karakteristike Vrednost
Kapacitet glavnog rezervoara, L 24
Minimalni kapacitet opterećenja bitumenom u rezervoaru, L 10
Maksimalni radni kapacitet opterećenja bitumenom, L 12
Postupak pripreme modifikovanog bitumena Raspršivanjem bitumena i polimera (uz korištenje mlina)
Efikasnost pumpe koja snabdeva radnom tečnošću, L/min 30
Maksimalna temperatura pripreme modifikovanog bitumena, °C 190
Minimalna temperatura natovarenog bitumena, °C 160
Postupakzagrejavanjaradne tečnostiu rezervoaru i cevima tečnošću za prenos toplote
Grejanje rashladne tečnosti pomoću TEN snage, kW 4,8
Upravljanje uređajem ručno
Kontrolisanje rada agregata pomoću automatike
Maksimalna potrošnja energije, kW (max) 15
Dimenzije (D/Š/V), mm (max) 1630/770/1800
Neto težina, kg (max) 420