Laboratorijski uređaj za pripremu modifikovanog bitumena UVB-2-L

Laboratorijski uređaj za modifikaciju bitumena je dizajniran za pripremu modifikovanog bitumena u malim količinama (ne više od 10 litara u toku jednog radnog ciklusa).

Za pripremu modifikovanog bitumena koristi se načelo stalnog mešanja uz istovremenu disperziju bitumena i polimera (uz korištenje mlina). Dizajn uređaja takođe predviđa mogućnost dodavanja tekućine u procesu izrade modifikovanog bitumena.

Uređaj se može primenjivati na postrojenjima petrohemijsko-prerađivačke industrije za postavljanje tehnološkog postupka pripreme modifikovanog bitumena pri određivanju potrebne količine ulaznih aditiva, korištenjem dela pripremljenog bitumena kao uzorka za laboratorijsku analizu.

УВБ-2-Л

Tehničke karakteristike Vrednost
Kapacitet glavnog rezervoara, L 24
Minimalni kapacitet opterećenja bitumenom u rezervoaru, L 10
Maksimalni radni kapacitet opterećenja bitumenom, L 12
Postupak pripreme modifikovanog bitumena Raspršivanjem bitumena i polimera (uz korištenje mlina)
Efikasnost pumpe koja snabdeva radnom tečnošću, L/min 30
Maksimalna temperatura pripreme modifikovanog bitumena, °C 190
Minimalna temperatura natovarenog bitumena, °C 160
Postupakzagrejavanjaradne tečnostiu rezervoaru i cevima tečnošću za prenos toplote
Grejanje rashladne tečnosti pomoću TEN snage, kW 4,8
Upravljanje uređajem ručno
Kontrolisanje rada agregata pomoću automatike
Maksimalna potrošnja energije, kW (max) 15
Dimenzije (D/Š/V), mm (max) 1630/770/1800
Neto težina, kg (max) 420

 

 

обновлено: Январь 31, 2015 автором: globecore