Rezervoari

Rezervoari

Rezervoar za bitumensku emulziju

Rezervoar tipa SBE namijenjen je za skladištenje bitumenske emulzije, proizvedene u bitumenskom uređaju tipa UVB-1. Isporućuje se bez miksera s mogućnošću spajanja na cirkulacionu pumpu. Opremljen je temperaturnim senzorima, senzorima nivoa Dinel, WIKA, a takođe i senzorima prelivanja.

Rezervoari

Rezervoar za modikovani bitumen

Rezervoar tipa SBM namenjen je za skladištenje modikovanoga bitumena, proizvedenog u bitumenskom ureaju tipa UVB-2. Može se isporuciti kao posebna jedinica i povezati s vec dejstvujucim ureajem za proizvodnju modikovanog bitumena. Opremljen je mehanickim mikserom i sistemom grijanja. Snabdeven je senzorima temperature, senzorima nivoa Dinel, WIKA, i senzorima prelivanja.