Uređaji za izradu bitumenske emulzije

101_Done-600x397-600x397

Uređaj za pripremu bitumenske emulzije UVB-1 (1 m³/h

Vodeno-bitumenski uređaj tipa UVB-1 je namenjen za proizvodnju anionskih i kationskih bitumenskih emulzija.
Bitumenske emulzije se koriste u gradnji puteva za ravnanje stare putne površine pre nanošenja asfalta, pripremu hladne asfaltne smese, površinsku obradu putnih površina, uređenje tankih zaštitnih slojeva, kao i za krpljenje rupa i druge popravke.

УВБ-1 2

Uređaj za pripremu bitumenske emulzije UVB-1 (2 m³/h)

Zahvaljujuci jedinstvenom dizajnu, hidrodinamicki mikser omogucuje trenutno mešanje komponenti u procesu, što cini proizvod kompaktnim i manjim potrošacem energije. Konacna faza dobijanja homogene vodeno-bitumenske emulzije ostvarujese u hidrodinamickom mikseru tipa „Koloidni mlin“, što omogucuje dobijanje izlaznog proizvoda garantovano visokog kvaliteta.
 
УВБ-8 (в конт

Uređaj za pripremu bitumenske emulzije UVB-1 (2 m³/h)Uređaj za pripremu bitumenske emulzije kapaciteta 8 m³/h

Za eksploataciju opreme na otvorenom prostoru, uređaji su dostupni u kontejnerima roletne ili zaštitne izrade.

Za unutrašnju ili eksploataciju pod nastrešnicom, uređaji su dostupni u kontejnerima otvorene izrade. Uređaji tipa UVB-1 kapaciteta 1m³/h, 2 m³/h proizvode su u kontejnerima otvorene i roletne izrade.

   
обновлено: Июнь 9, 2016 автором: globecore