Uređaj za pripremu bitumenske emulzije, kapaciteta 2 m³/h

Tehničke karakteristike Vrednost
Max. produktivnost (s obzirom na vreme pripreme), m³/h 2*
Potrošnja bitumena, m³/h (minimalno) 1,5
Potrošnja vode, m³/h 0,6-1,5*
Potrošnja potpaljivača, dm³/h 0-50*
Potrošnja kiseline, dm³/h 5-20*
Potrošnja emulgatora, dm³/h 5-20*
Potrošnja prianjajućih dodataka, dm³/h 1-20*
Pritisak bitumena na ulazu u uređaj, max Mpa 0,2
Pritisak bitumena plasiranog u mikser, Mpa 1,4-1,6
Pritisak vodene faze plasirane u mikser, Mpa 0,2
Temperatura bitumena na ulazu u uređaj, °C 140-160
Temperatura vode na ulazu u uređaj, °C 40-60*
Visina podizanja emulzije posle uređaja, m (max) 15
Utvrđena snaga, kW (max) 17
Napon napajanja pri 50Hz, V 380
Pritisak komprimovanog vazduha, bar 4-6
Potrošnja vazduha, dm³/min 250
Dimenzije (D/Š/V) mm 2340 /2080/2080
Težina, kg (max) 1260

*Zavisno od sastavaPrincip rada uređaja zasniva se na naizmenicnom mešanju komponenata u  hidrodinamickim mikserima pri odreenom pritisku i temperaturi. Zahvaljujuci jedinstvenom dizajnu, hidrodinamicki mikser omogucuje trenutno mešanje komponenti u procesu, što cini proizvod kompaktnim i manjim potrošacem energije. Konacna faza dobijanja homogene vodeno-bitumenske emulzije ostvarujese u hidrodinamickom mikseru tipa “Koloidni mlin”, što omogucuje dobijanje izlaznog proizvoda garantovano visokog kvaliteta. Za kontrolu radnih parametara u sistemu predvieni su merni instrumenti koji omogucuju rad opreme, kako u rucnom tako i u polu-automatskom režimu rada.

УВБ-2 КУБ

обновлено: Январь 27, 2015 автором: globecore