Uređaji za izradu modifikovanog bitumena

Uređaji za izradu modifikovanog bitumena

Uređaj za pripremu modikovanog bitumena UVB-2 (4 m³/h)

Uređaj tipa UVB-2 je namenjen za modifikovanje bitumena, uvođenjem u  putni bitumen polimera,lepila i plastikatora. Modifikovani bitumen koristi se u pripremi gornjeg sloja asfalta, izradi zaštitnih slojeva cementno-betonskih površina i zatvaranju pukotina. Korištenje modifikovanog bitumena umesto uobićajenog u asfaltnim smesama omogucuje proširenje temperaturnog intervala

Uređaji za izradu modifikovanog bitumena

Uređaj za pripremu modifikovanog bitumena, kapaciteta 20 m³/h

Povećanje obima izgradnje i popravka puteva dovodi do povećanja potražnje modifikovanog bitumena. Uređaj za izradu modikovanog bitumena kapaciteta 20 m³/h rešava te probleme.
Dvodijagramna šema napona, koja se koristi kod tih uređaja, omogućuje smanjenje opterećenja na oštre delove mlina i na taj naćin povećava njihov vek trajanja.