Uređaj za pripremu modikovanog bitumena UVB-2 (4 m³/h)

Uređaj tipa UVB-2 je namenjen za modifikovanje bitumena, uvođenjem u  putni bitumen polimera,lepila i plastikatora. Modifikovani bitumen koristi se u pripremi gornjeg sloja asfalta, izradi zaštitnih slojeva cementno-betonskih površina i zatvaranju pukotina. Korištenje modifikovanog bitumena umesto uobićajenog u asfaltnim smesama omogucuje proširenje temperaturnog intervala radne sposobnosti asfaltno-betonskog kolovoza pri sezonskim promenama temperature, obezbeđuje otpornost na deformacije uzrokovane delovanjem saobracajnih opterecenja (udubljenja i pukotine); povećava ukupno razdoblje eksploatacije ceste. Uređaj dozvoljava uspešno provođenje praktićno bilo koje šeme modifikacije bitumena, radeći s razlićitim modifikatorima (polimeri,
vosak i sl.)4

1

УМБ 6

Tehničke karakteristike Vrednost
Efikasnost m³/h (minimalno) 4
Količina polimera za 1m³ izlaznog bitumena, kg 10-100
Režim rada ciklično-prioritetni
Količina reaktora, kom 2
Utvrđena snaga, kW
-mlin 45
-pumpa koja snabdeva mlin bitumenom 5,5
-pumpa snabdevanja-pražnjenja bitumena 11,0
-pogon mešalice 2×5,5
-snaga grejača rashladne tečnosti (ukupno) 4×27
-pumpa snabdevanja rashladne tečnosti 3
-sistem kontrole 0,8
-pumpa snabdevanja plastifikatora 3
-pumpa snabdevanja prianjajućim aditivima 0,25
-ukupno 190
Strujni parametri:
-napon, V 380
-frekvencija, Gh 50
Dimenzije, bez prenosnih čvorova tekom prevoza (D/Š/V), mm (max) 5200/3200/2400
Težina, kg (max) 5600

 

обновлено: Май 4, 2016 автором: globecore