U Vijetnamu je pušteno u rad i uspešno radi postrojenje UVB-2.

Dana 8. maja završeni su radovi na puštanju opreme u rad i njenom optimiranju u Vijetnamu. U jednu građevinsku organizaciju u ovoj zemlji bila je isporučena oprema tipa UVB-2 (kapaciteta 22 m³/čas) za modifikaciju bitumena polimerima.

Фото3Modifikovani bitumen, dobijen na postrojenjima UVB pod trgovačkom markom GlobeCore, koristi se u gradnji i remontu autoputeva, mostova i nadvožnjaka /vijadukta/.

Postrojenja ovog tipa veoma su tražena od preduzeća koja se bave popravkama puteva i izradom asfaltnih putnih zastora, hidroizolacijom zgrada i postavljanjem mekih krovova.

обновлено: Август 14, 2015 автором: globecore